Մենք
Սեղմեք այստեղ փնտրելու համար
Ar
En Ru
Անձնական գրասենյակ

Գործընկերներին

  • Գնման միջոցառումներ
  • Գործընկերներին
  • Գնման միջոցառումների արխիվ

Տեղեկատվություն մատակարարների համար

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ համագործակցության է հրավիրում բոլոր հետաքրքրված մատակարարներին: Ստորև կարող եք տեսնել բոլոր ընթացիկ գնման միջոցառումների ցանկը, որոնց կարող եք մասնակցել:

Պոտենցիալ մատակարարներին
  
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ Գործառնությունների աջակցման տնօրինությունը համագործակցության է հրավիրում մատակարարներին և կապալառուներին (այսուհետ՝ Մատակարարներ): Հետաքրքրող աշխատանքների և ծառայությունների տեսակները նշված են  «Պոտենցիալ մատակարարի հարցաթերթիկում» (այսուհետ՝ Հարցաթերթիկ):

Ընդգրկվելու համար «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պոտենցիալ մատակարարների ցուցակում, որոնց Գործառնությունների աջակցման տնօրինությունը հրավիրում է մասնակցել  մրցութային/տենդերային միջոցառումներին, Մատակարարը պետք է՝

  1. լրացնի Հարցաթերթիկը,
  2. ուղարկի լրացված Հարցաթերթիկը (Excel ձևաչափով առանձին ֆայլ) sourcing@beeline.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
Հարցաթերթիկի ուղարկման պահից 20 աշխատանքային օրից ոչ ուշ ժամկետում Հարցաթերթիկում նշված էլեկտրոնային փոստի կոնտակտային հասցեով Մատակարարին կուղարկվի՝
  • «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պոտենցիալ մատակարարների ցուցակում Մատակարարին ընդգրկելու մասին ծանուցում
  • կամ «ԱրմենՏել» ՓԲԸ պոտենցիալ մատակարարների ցուցակում Մատակարարին ընդգրկելը մերժելու մասին ծանուցում՝ նման որոշման ընդունման պատճառների նշմամբ:
Պոտենցիալ մատակարարների ցուցակում չընդգրկված Մատակարարը կարող է իր հարցաթերթիկը նորից ուսումնասիրման ուղարկել մերժման պատճառները վերացնելուց հետո: Բացառություն են կազմում այն Մատակարարները, որոնց պարագայում հայտնաբերվել է ոչ հավաստի տեղեկատվության տրամադրման փաստ:

  Ուշադրություն՝

Գործառնությունների աջակցման տնօրինությունը կդիտարկի միայն ամբողջությամբ լրացված Հարցաթերթիկները, որոնց ձևաչափը լիովին համապատասխանում է սահմանված պահանջներին: sourcing@beeline.am  փոստային հասցեով ստացված ցանկացած այլ տեղեկատվություն կջնջվի:

Սույն հրավերը բաց տենդերի կամ մրցույթի անցկացման մասին ծանուցում չի հանդիսանում և համապատասխանաբար, տվյալ հոդվածներով նախատեսված պարտավորություններ չի առաջացնում «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար:

ԱրմենՏել ՓԲԸ մատակարարի Բաց որակավորման և Մրցակցային ընտրության բոլոր ընթացակարգերի շրջանակներում կիրառվող ընդհանուր դրույթներ

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԼՈԿԱԼ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐՈՒՄ «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԳՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
Մատակարարների վարքագծի կանոնագիրք

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կողմից վաճառքի հանված ապրանքների գնորդի մրցույթի վերաբերյալ 

 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) տեղակայված ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեով, հայտարարում է ԱՆԱ-Ի վաճառք (1 խմբաքանակ) (այսուհետ՝ Ապրանք) (Հավելված  Лот1) : 
 
Առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել կցված  հավելվածում նախատեսված կարգով մինչև ժամը 15:00 (տեղական ժամանակով ՀՀ) 27/02/2017 –ը: Անհրաժեշտ է նաև լրացնել  Лот1 հավելվածը ըստ Խմբաքանակի (ստորագրել և կնքել, կնիքի առկայության դեպքում) և ներբեռնել ներքոնշված կարգով և նշված ժամկետներում:
Առաջարկը չի կարող ներառել Խմբաքանակից առանձին կետեր:

Այն առաջարկները, որոնց ընդհանուր արժեքը կկազմի ավելի ցածր քան 15 913 830 (տասնհինգ միլիոն ինը հարյուր տասներեք հազար ութ հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամ չեն դիտարկվելու:


Բեռնել փաստաթղթերը
 
Մեկ առաջարկ ստանալու դեպքում, առաջարկ ներկայացրած ընկերությունը կճանաչվի հաղթող: Մեկից ավելի առաջարկներ ստանալու դեպքում մասնակիցների միջև կանցկացվի աճող էլեկտրոնային աճուրդ և հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր գին առաջարկող ընկերությունը:
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՖՐԵՈՆԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
ՀայաստանԾառայություններ

 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՖՐԵՈՆԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 2 տարի ժամկետով ֆրեոնի մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու ֆրեոնի  մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 11.04.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ):
 


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՀՐԴԵՀԱՄԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ARM-Q 001/17 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
ՀայաստանԾառայություններ

 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՀՐԴԵՀԱՄԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ARM-Q 001/17 ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով հրդեհամարման համակարգի մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված ARM-Q 001/17 Բաց որակավորմանը որակավորմանը (այսուհետ` Որակավորում):
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 3 տարի ժամկետով հրդեհամարման համակարգի մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 30․03․2017թ. ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ ՄԻՆՉԵՎ 02.08.2017Թ. ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
ՀայաստանԾառայություններ

 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ ՄԻՆՉԵՎ 02.08.2017Թ. ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար մինչև 02.08.2017թ.  ժամկետով բջջային հեռախոսների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված լրացուցիչ բաց որակավորմանը:
 
Լրացուցիչ բաց որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն “ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի համար մինչև 02.08.2017թ.  ժամկետով բջջային հետախոսների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 22․03․2017 15։00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԸՆԹԱՑԻԿ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎԹԱՐԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ” ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
ՀայաստանԾառայություններ

 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԸՆԹԱՑԻԿ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎԹԱՐԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ” ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 2 տարի ժամկետով «Ընթացիկ սպասարկման և վթարավերականգնողական աշխատանքների» կապալառուների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու «Ընթացիկ սպասարկման և վթարավերականգնողական աշխատանքների» մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 28.03.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “SMART WATCH (ԽԵԼԱՑԻ ԺԱՄԱՑՈՒՅՑ)” ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
ՀայաստանԾառայություններ

 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “SMART WATCH (ԽԵԼԱՑԻ ԺԱՄԱՑՈՒՅՑ)” ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 2 տարի ժամկետով  “Smart Watch (Խելացի ժամացույցներ)” մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու “Smart Watch (Խելացի ժամացույցներ)” մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 14.03.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ):
 Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԿԱՆԳԱՌՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
ՀայաստանԾառայություններ

 

ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԿԱՆԳԱՌՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու բաց որակավորման ընթացակարգով 2 տարի ժամկետով ՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ կարիքների համար կանգառների արտաքին ձևավորման և մոնտաժման աշխատանքների մատակարարների մրցութային ընտրության ցուցակի ձևավորման համար:
 
Որակավորման արդյունքների հիման վրա ձևավորվելու է որակավորված Մասնակիցների ցուցակ, ովքեր կհրավիրվեն մասնակցելու ՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ կարիքների համար կանգառների արտաքին ձևավորման և մոնտաժման աշխատանքների մատակարարների մրցութային ընտրության գործընթացին 2 տարի ժամկետով:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերում նշված ձևով՝ մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակով)   15.03.2017-ը:
 Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ZTE WP 560 և WP 520C ՄՈԴԵԼԻ ՏԵՐՄԻՆԱԼՆԵՐԻ ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ և ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ” ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
ՀայաստանԾառայություններ

 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ZTE WP 560 և WP 520C ՄՈԴԵԼԻ ՏԵՐՄԻՆԱԼՆԵՐԻ ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ և ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ” ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 2 տարի ժամկետով “ZTE WP560 և WP 520C մոդելի տերմինալների դիագնոստիկա և վերանորոգում” առարկայի մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու “ZTE WP560 և WP 520C մոդելի տերմինալների դիագնոստիկա և վերանորոգում” առարկայի մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 14.03.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ: 


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՀԴՄ-ԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԱԴԱՊՏԵՐՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
ՀայաստանԾառայություններ

 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՀԴՄ-ԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԱԴԱՊՏԵՐՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար 2 տարի ժամկետով ՀԴՄ-երի սպասարկման և ադապտերների մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված Բաց որակավորմանը որակավորմանը (այսուհետ` Որակավորում):
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 2 տարի ժամկետով ՀԴՄ-երի սպասարկման և ադապտերների մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 09․03․2017թ. ներառյալ: 


Բեռնել փաստաթղթերը 
Պարզաբանում 
   
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԼԱՐԻ, ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ, ՈՒՆՎԵՐՍԱԼ ՄԻԱՑՆՈՂ ԿՈՄՈՒՏԱՑԻՈՆ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐԻ (ODF-24) ԵՎ ՓՈՔՐ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
ՀայաստանԾառայություններ

 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԼԱՐԻ, ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ, ՈՒՆՎԵՐՍԱԼ ՄԻԱՑՆՈՂ ԿՈՄՈՒՏԱՑԻՈՆ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐԻ (ODF-24) ԵՎ ՓՈՔՐ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով ցինկապատ լարի, պողպատյա խողովակների, ունիվերսալ միացնող կոմուտացիոն վահանակների (ODF-24)  և փոքր ունակության մալուխների  մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված Բաց որակավորմանը որակավորմանը (այսուհետ` Որակավորում):
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 2 տարի ժամկետով ցինկապատ լարի, պողպատյա խողովակների, ունիվերսալ միացնող կոմուտացիոն վահանակների (ODF-24)  և փոքր ունակության մալուխների մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 07.03.2017թ. ներառյալ:Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵՎ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎԱԾ ՊՂՆՁՅԱ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ԵՎ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
ՀայաստանԾառայություններ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵՎ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎԱԾ ՊՂՆՁՅԱ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ԵՎ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել տեղեկատվության հարցմանը, որն ուղղված է “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կողմից օգտագործված և ապամոնտաժված պղնձյա մալուխների վերամշակման ծառայություններ մատուցող մատակարարների ցուցակի եվ բաց որակավորման պայմանների ձևավորմանը:
 
Հարցման  արդյունքներով կկազմվի մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու բաց որակավորմանը:
 
Անհրաժեշտ է տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել հարցման  հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 22.02.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ ՄԻՆՉԵՎ 24.05.2018 ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ և ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ) ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՂ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՈՒ ԴԵՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
ՀայաստանԾառայություններ

 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ ՄԻՆՉԵՎ 24.05.2018 ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ և ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ) ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՂ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՈՒ ԴԵՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

 «ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է  կազմակերպություններին մասնակցել մինչև 24.05.2018 ժամկետով պահպանության և հրդեհային ազդարարման համակարգեր (ներառյալ համալրող սարքավորումները) մատակարարող և մոնտաժման ու դեմոնտաժման աշխատանքներ իրականացնող մատակարարների մրցակցային ընտրության ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված լրացուցիչ բաց որակավորման գործընթացին:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու մինչև 24.05.2018թ. ժամկետով պահպանության և հրդեհային ազդարարման համակարգեր (ներառյալ համալրող սարքավորումները) մատակարարող և մոնտաժման ու դեմոնտաժման աշխատանքներ իրականացնող մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 15.02.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՈՒՂՂՎԱԾ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ
ՀայաստանԾառայություններ

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՈՒՂՂՎԱԾ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ

 «ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել մինչև 11.05.2017 ժամկետով կահույքի մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված լրացուցիչ բաց որակավորման գործընթացին:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու մասնակցել մինչև 11.05.2017 ժամկետով կահույքի մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Անհրաժեշտ է լրացուցիչ որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 09.02.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ, ՛՛ԱՐՄԵՆՏԵԼ՛՛ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐ ՔԱՐԹՐԻՋՆԵՐԻ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՔԱՐԹՐԻՋՆԵՐԻ ԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԹՄԲՈՒԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
ՀայաստանԾառայություններ

 

ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ, ՛՛ԱՐՄԵՆՏԵԼ՛՛ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐ ՔԱՐԹՐԻՋՆԵՐԻ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՔԱՐԹՐԻՋՆԵՐԻ ԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԹՄԲՈՒԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

 ՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու բաց որակավորման ընթացակարգով 2 տարի ժամկետով ՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ կարիքների համար նոր քարթրիջների, օգտագործված քարթրիջների լիցքավորման և թմբուկների փոխարինման ծառայությունների մատակարարների մրցութային ընտրության ցուցակի ձևավորման համար:
 
Որակավորման արդյունքների հիման վրա ձևավորվելու է որակավորված Մասնակիցների ցուցակ, ովքեր կհրավիրվեն մասնակցելու ՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ կարիքների համար նոր քարթրիջների, օգտագործված քարթրիջների լիցքավորման և թմբուկների փոխարինման ծառայությունների մատակարարների մրցութային ընտրության գործընթացին 2 տարի ժամկետով:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերում նշված ձևով՝ մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակով)   07.02.2017-ը:Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԴԻԶԵԼ-ԳԵՆԵՐԱՏՈՐԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
ՀայաստանԾառայություններ

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԴԻԶԵԼ-ԳԵՆԵՐԱՏՈՐԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 2 տարի ժամկետով դիզել-գեներատորային կայանքների միացման վահանակների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու դիզել-գեներատորային կայանքների միացման վահանակների մատակարարների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 07.02.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ: 


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 1.5 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄԱՐԴԱՏԱՐ ԵՎ ՈՒՂԵՎՈՐԱԲԵՌՆԱՏԱՐ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆԸ ՈՒՂՂՎԱԾ ԼՐԱՑՈւՑԻՉ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
ՀայաստանԾառայություններ

 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 1.5 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄԱՐԴԱՏԱՐ ԵՎ ՈՒՂԵՎՈՐԱԲԵՌՆԱՏԱՐ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆԸ ՈՒՂՂՎԱԾ ԼՐԱՑՈւՑԻՉ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել լրացուցիչ բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) ուղղված  1.5 տարի ժամկետով ժամկետով մարդատար և ուղևորաբեռնատար  ավտոմեքենաների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը (այսուհետ` ՊՀԱ) :
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու մարդատար և ուղևորաբեռնատար  ավտոմեքենաների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 07.02.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ ՄԻՆՉԵՎ 26.08.2019Թ. ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԼԱՅՆՖՈՐՄԱՏ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
ՀայաստանԾառայություններ

 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ ՄԻՆՉԵՎ 26.08.2019Թ. ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԼԱՅՆՖՈՐՄԱՏ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

 
“ԱրմենՏել” ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար մինչև 26.08.2019թ.  ժամկետով լայնֆորմատ տպագրության ծառայությունների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված լրացուցիչ բաց որակավորմանը:
 
Լրացուցիչ բաց որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակ, որոնք կհրավիրվեն “ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի համար մինչև 26.08.2019թ.  ժամկետով լայնֆորմատ տպագրության ծառայությունների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 06.02.2017 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 5 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԵՎ ՖԻՔՍՎԱԾ ՑԱՆՑԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
ՀայաստանԾառայություններ

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 5 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԵՎ ՖԻՔՍՎԱԾ ՑԱՆՑԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 5 տարի ժամկետով շարժական եվ ֆիքսված ցանցերի շահագործման հետ կապված ծառայությունների մատակարարի մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձեվավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու շարժական եվ ֆիքսված ցանցերի շահագործման հետ կապված ծառայությունների մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 01.02.2017 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:Բեռնել փաստաթղթերը 
 
Պարզաբանում 1  
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԴՐՍՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ (OUTDOOR) /VDSL և ՆԵՐՍՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ (INDOOR) ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
ՀայաստանԾառայություններ

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԴՐՍՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ (OUTDOOR) /VDSL և ՆԵՐՍՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ (INDOOR) ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` որակավորում) 2 տարի ժամկետով դրսում տեղադրվող (outdoor) /vdsl և ներսում տեղադրվող (indoor) պահարանների ենթակառուցվածքի շինարարություն գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու «դրսում տեղադրվող (outdoor) /vdsl և ներսում տեղադրվող (indoor) պահարանների ենթակառուցվածքի շինարարություն» գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 17.01.2017 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ-ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
ՀայաստանԾառայություններ

 

ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ-ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

 
՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու բաց որակավորման ընթացակարգով 3 տարի ժամկետով ՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ կարիքների համար ինֆորմացիոն-տեղեկատվական նյութերի մատակարարների մրցութային ընտրության ցուցակի ձևավորման համար:
 
Որակավորման արդյունքների հիման վրա ձևավորվելու է որակավորված Մասնակիցների ցուցակ, ովքեր կհրավիրվեն մասնակցելու ՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ կարիքների համար ինֆորմացիոն-տեղեկատվական նյութերի մատակարարների մրցութային ընտրության գործընթացին 3 տարի ժամկետով:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթն անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերում նշված ձևով՝ մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակով)   12.01.2017-ը:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ” ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
ՀայաստանԾառայություններ

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ” ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել բաց որակավորման գործընթացին` (այսուհետ` Որակավորում) 2 տարի ժամկետով «Մուտքային ցանցի շինարարության» կապալառուների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը:
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մասնակիցների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու «Մուտքային ցանցի շինարարության» մատակարարների մրցակցային ընտրությանը:
 
Անհրաժեշտ է որակավորման տեղեկատվության փաթեթը ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 29.12.2016 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԵՐԹԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
ՀայաստանԾառայություններ

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԵՐԹԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով էլեկտրոնային հերթերի կառավարման համակարգի մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված Բաց որակավորմանը որակավորմանը (այսուհետ` Որակավորում):
 
Որակավորման արդյունքներով կկազմվի որակավորված մատակարարների ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցելու 2 տարի ժամկետով էլեկտրոնային հերթերի կառավարման համակարգի մատակարարների մրցակցային ընտրության գործընթացներին:
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 11:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 23.12.2016թ. ներառյալ:


Բեռնել փաստաթղթերը 
 
 
 
ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ “ԲԻԶՆԵՍ-ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ” ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀայաստանՄատակարարում

 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ “ԲԻԶՆԵՍ-ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ” ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար “Բիզնես-անգլերեն լեզվի ուսուցում” առցանց դասընթացի գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրությանը:
 
Մրցակցային ընտրության արդյունքներով ընտրվելու է հաղթող, ում հետ կարող է կնքվել մեկանգամյա պայմանագիր ։
 
Որակավորման տեղեկատվության փաթեթը անհրաժեշտ է ներկայացնել որակավորման հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 28.03.2017թ. ներառյալ:
 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ 24/1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԻ ՕԴՈՐԱԿՄԱՆ և ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀայաստանՄատակարարում

 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ 24/1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԻ ՕԴՈՐԱԿՄԱՆ և ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ Ազատության 24/1 հասցեում գտնվող շենքի օդորակման և օդափոխության համակարգի Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող են կնքվել պայմանագրեր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշներին համաձայն:
 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 23․03.2017թ. ներառյալ:
 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ” ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀայաստանՄատակարարում

 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ” ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով “ավտոմեքենաների լվացման ծառայությունների” գնման առարկայով Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:
 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 15.03.2017թ. ներառյալ:
 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ԲՐՈՔԵՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀայաստանՄատակարարում

 

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ԲՐՈՔԵՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 
՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու 3 տարի ժամկետով «Բրոքերական ծառայություններ» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել մեկանգամյա պայամանագիր 3 տարի ժամկետով:
 
Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 14.03.2017թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱԿԱԱՌԵՎԱՆԳՄԱՆ ՏԱԿԴԻՐՆԵՐԻ ՀԵՏԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀայաստանՄատակարարում

 

3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՀԱԿԱԱՌԵՎԱՆԳՄԱՆ ՏԱԿԴԻՐՆԵՐԻ ՀԵՏԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել 3 տարի ժամկետով “ԱրմենՏել” ՓԲԸ հակաառևանգման տակդիրների հետերաշխիքային սպասարկման Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:
 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 02.03.2017թ. ներառյալ:
 
 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ” ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀայաստանՄատակարարում

 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ” ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով “ավտոմեքենաների լվացման ծառայությունների” գնման առարկայով Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:
 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 01.03.2017թ. ներառյալ:
 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «SMART WATCH (ԽԵԼԱՑԻ ԺԱՄԱՑՈՒՅՑ)» ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀայաստանՄատակարարում

 

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «SMART WATCH (ԽԵԼԱՑԻ ԺԱՄԱՑՈՒՅՑ)» ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 
«Արմենտել ՓԲԸ»-ն` տեղակայված ՀՀ,  ք. Երևան, Ահարոնյան 2, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու  «Արմենտել ՓԲԸ»-ի կարիքների համար «Smart Watch (Խելացի ժամացույց)» առարկայով   մատակարարի մրցակցային ընտրությանը : 
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության արդյունքում ընտրվելու է հաղթող, որի հետ հնարավոր է կնքվի մեկանգամյա պայմանագիր` համաձայն մատակարարի մրցակցային  ընտրության հրահանգի մեջ նշված տիպային ձևի:
 
Առաջարկները պետք է ներկայացնել մատակարարի մրցակցային ընտրության հրահանգի մեջ ներկայացված օրինակին համապատասխան մինչ 16:00 17.02.2017թ. /տեղական ժամանակ/:
 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ID READER-ների և DRAWTAB-երի ՀԵՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀայաստանՄատակարարում

 

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ID READER-ների և DRAWTAB-երի ՀԵՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 
՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու «ID READER-ների և DRAWTAB-երի հետ  համակարգերի  ինտեգրումն ապահովող ծրագրային ապահովում»  գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգին:   
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել ծրագրային ապահովման մատակարարման պայմանագիր:
 
Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 31.01.2017 թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:

 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀայաստանՄատակարարում

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «Արմենտել ՓԲԸ»-ն` տեղակայված ՀՀ,  ք. Երևան, Ահարոնյան 2, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու  «Արմենտել ՓԲԸ»-ի կարիքների համար 1 տարի ժամկետով «Հեռահաղորդակցության եվ ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների համապատասխանության սերտիֆիկատի տրամադրման ծառայություններ» առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրությանը:       
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության արդյունքում կընտրվի հաղթող, որի հետ հնարավոր է կնքվի շրջանակային պայմանագիր` համաձայն մատակարարի մրցակցային  ընտրության հրահանգի մեջ նշված տիպային ձևի:
 
Առաջարկները պետք է ներկայացնել մատակարարի մրցակցային ընտրության հրահանգի մեջ ներկայացված օրինակին համապատասխան մինչ 16:00 19.01.2017թ. /տեղական ժամանակ/:
 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «SIEMENS ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿՑՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ NETMANAGER ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀայաստանՄատակարարում

 

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ «SIEMENS ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿՑՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ NETMANAGER ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

 
՛՛ԱրմենՏել՛՛ ՓԲԸ-ն՝ տեղակայված ՀՀ ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցելու 2 տարի ժամկետով «Siemens արտադրության համակցման սարքավորումների և Netmanager կենտրոնացված կառավարման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ» գնման առարկայով մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ կարող է կնքվել մեկանգամյա պայամանագիր 2 տարի ժամկետով:
 
Անհրաժեշտ է առաջարկները ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգերի հրավերի մեջ նշված ձևով մինչև 17.01.2017թ. 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) ներառյալ:
 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ԿՈՄԵՐՑԻՈՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ” ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀայաստանՄատակարարում

 

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ID READER-ների և DRAWTAB-երի ՀԵՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ» ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Ահարոնյան 2 հասցեում, հրավիրում է կազմակերպություններին մասնակցել “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով “էլեկտրաէներգիայի ավտոմատ կոմերցիոն հաշվառման համակարգ” գնման առարկայով Մատակարարի մրցակցային ընտրության  ընթացակարգերին:
 
Մատակարարի մրցակցային ընտրության ընթացակարգի արդյունքներով կընտրվի հաղթող, որի հետ կարող է կնքվել պայմանագիր Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում ներկայացված պայմանագրի ձևանմուշի համաձայն:
 
Առաջարկը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մատակարարի մրցակցային ընտրության մասնակցի հրահանգում նշված ձևով մինչև 15:00 (ՀՀ տեղական ժամանակ) 16.01.2017թ. ներառյալ:
 

 

ԱրմենՏել ՓԲԸ

Պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություններ
  

 2017

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար 2 տարի ժամկետով “դրսում տեղադրվող (Outdoor) /VDSL և ներսում տեղադրվող (Indoor) պահարանների ենթակառուցվածքի շինարարություն” գնման առարկայով մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված բաց որակավորման շրջանակներում որակավորված մատակարարների ցուցակի մասին հայտարարություն
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին
 

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին
 

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼՐՎԱԾ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ՕԴՈՐԱԿԻՉՆԵՐ, ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԳՈՒՅՐՆԵՐ և ՆՐԱՆՑ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ” ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ԲԱՑ ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿՎԱՅՈՎ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅԱՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԵՐԹԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅԱՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

Որակաորված մասնակիցների ցուցակի հրապարակում
 

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԵՐԹԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 


 2016

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՈՒՂՂՎԱԾ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԿՆԵՐՈՒՄ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ -ԼՈՏ 3 (պատվեր 3)
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով “Օդորակիչներ,ջերմային վարագույրներ և նրանց տեղադրման աշխատանքներ” գնման առարկայով Բաց որակավորման շրջանակներում որակավորված մատակարարների ցուցակի մասին հայտարարություն
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով “Օդորակիչներ,ջերմային վարագույրներ և նրանց տեղադրման աշխատանքներ” գնման առարկայով Բաց որակավորման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՊԱՍԻՎ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ТУМ-Т ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐԻ, ПУГВ/ПВ-3 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԼՈՏ 3, ՊԱՏՎԵՐ 3)
 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿՐԱԿՄԱՐԻՉՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ և ՎԵՐԱԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 3 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՊԱՏՎԵՐ 1)
 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՊԱՍԻՎ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ТУМ-Т ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐԻ, ПУГВ/ПВ-3 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՈՒՂՂՎԱԾ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԿՆԵՐՈՒՄ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ -ԼՈՏ 3
 

ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՈՒՂՂՎԱԾ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԿՆԵՐՈՒՄ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ -ԼՈՏ 1
 

ԱՐՄԵՆՏԵԼ ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՈՒՂՂՎԱԾ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԿՆԵՐՈՒՄ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ -ԼՈՏ 1
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

Որակավորված մասնակիցների ցուցակի մասին հայտարարություն
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու մասին որոշում
 

Հայտարարություն որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման մասին
 

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու մասին որոշում (Լոտ 4)
 

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու մասին որոշում (Լոտ 1 և 3)
 

Հայտարարություն որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման մասին
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ “ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ “ՍԱՐՔԱՎՈՒՄՆԵՐ” ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ “ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ” ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅՈՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՓԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ ակտիվների և կոնֆիգուրացիաների կառավարման գործընթացների ավտոմատացման համակարգի Մատակարարների մրցակցային ընտրության փուլի մասնակիցների ցուցակի ձևավորման շրջանակներում որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման մասին հայտարարություն
 

HP սերվերային սարքավորումների կամ անալոգի Մատակարարների մրցակցային ընտրության փուլի մասնակիցների ցուցակի ձևավորման շրջանակներում որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի համար 2 տարի ժամկետով իրավաբանական ծառայությունների մատակարարի ընտրության առաջարկների հարցում ARM-R 029/16 շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար 2 տարի ժամկետով մարդատար և ուղևորաբեռնատար ավտոմեքենաների մատակարարների մրցակցային ընտրություն շրջանակներում 
 

Հայտարարություն որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման մասին ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար ուղղված 2 տարի ժամկետով մարդատար և ուղևորաբեռնատար ավտոմեքենաների մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորման շրջանակներում
 

Որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման և պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն
 

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով կահույքի մատակարարի ընտրությանն ուղղված Մատակարարների մրցակցային ընտրության շրջանակներում (Լոտ 3)
 

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով կահույքի մատակարարի ընտրությանն ուղղված Մատակարարների մրցակցային ընտրության շրջանակներում (Լոտ 1)
 

1 տարի ժամկետով գործիքների, տնտեսական ապրանքների, էլեկտրական հաշվիչների մատակարարի ընտրության մատակարարի ընտրության ARM-S 012/16 պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

Որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման մասին հայտարարություն
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ համար 4 տարի ժամկետով հակաառեվանգման տակդիրների մատակարարման, դրանց հետերաշխիքային սպասարկման ծառայությունների մատակարարի ընտրության ARM-S 014/16 պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով Բաց որակավորում` ուղղված CISCO ԿԱՄ ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ Մատակարարների մրցակցային ընտրության փուլի մասնակիցների ցուցակի ձևավորման շրջանակներում որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման մասին հայտարարություն
 

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով կահույքի մատակարարի ընտրությանն ուղղված Մատակարարների մրցակցային ընտրության շրջանակներում(Լոտ 2)
 

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով կահույքի մատակարարի ընտրությանն ուղղված Մատակարարների մրցակցային ընտրության շրջանակներում(Լոտ 3)
 

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով կահույքի մատակարարի ընտրությանն ուղղված Մատակարարների մրցակցային ընտրության շրջանակներում (Լոտ 1)
 

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով կահույքի մատակարարի ընտրությանն ուղղված Մատակարարների մրցակցային ընտրության շրջանակներում (Լոտ 2)
 

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով կահույքի մատակարարի ընտրությանն ուղղված Մատակարարների մրցակցային ընտրության շրջանակներում (Լոտ 3)
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար 3 տարի ժամկետով Բաց որակավորում` ուղղված լայնֆորմատ տպագրության ծառայությունների Մատակարարների մրցակցային ընտրության փուլի մասնակիցների ցուցակի ձևավորման շրջանակներում որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման մասին հայտարարություն
 

ARM-К 001/16 ծածկագրով մրցակցային ընտրության շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

Հայտարարություն որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման մասին ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով բջջային հեռախոսների Մատակարարների մրցակցային ընտրության փուլի մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանն ուղղված Բաց որակավորման շրջանակներում 
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում բջջային հեռախոսների մատակարարների մրցակցային ընտրության շրջանակներում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ում հեռահար պահուստային պատճենահանման համակարգի նախագծման, մոնտաժման և կոնֆիգուրացման աշխատանքների մատակարարի ընտրության առաջարկների հարցման շրջանակներում
 

Հայտարարություն որակավորված մասնակիցների ցուցակի հաստատման մասին 3 տարի ժամկետով APC սարքավորման տեխնիկական աջակցման ծառայություններ իրականացնող մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորմանը ուղղված բաց որակավորման շրջանակներում
 

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում APC սարքավորման տեխնիկական աջակցման ծառայությունների Մատակարարների մրցակցային ընտրության շրջանակներում
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար փակ կատարմամբ 400 կՎա Դիզել-գեներատորային կայանքի մատակարարի ընտրության ARM-R 027/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

ARM-S 013/16 պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

Կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն ԱրմենՏել ՓԲԸ կարիքների համար տեսակոնֆերանսկապի սարքավորման մատակարարների ընտրության ARM-R 013/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում
 

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ-Ի ՀԱՄԱՐ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՎԱՃԱՌՔԻ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ և ԱՐՏԱՔԻՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ ARM-R 021/16
 

2 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ֆիզիկական պահպանության և ավտոմատացված ազդանշանային համակարգի միջոցով պահպանության ծառայությունների մատակարարի ընտրության ARM-T 021/16 բաց տենդերի շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ և ՎԵՐԼՈՒԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ARM-R 025/16 ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ
 

“ԱՐՄԵՆՏԵԼ” ՓԲԸ ԲԱՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ` ՈՒՂՂՎԱԾ 2 ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ և ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ) ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՂ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՈՒ ԴԵՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

ARM-R 022/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

ARM-R 014/16 պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

ARM-R 012/16 պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի համար 2 տարի ժամկետով Վաճառքի և Սպասարկման գրասենյակների ներքին և արտաքին ձևավորման աշխատանքների մատակարարի ընտրության ARM-R 021/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ 1 տարվա կարիքների համար գրենական պիտույքների մատակարարների ընտրության ARM-R 006/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրերի մասին հայտարարություն
 

3 տարի ժամկետով “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար բեռնափոխադրումների ծառայությունների մատակարարի ընտրության ARM-S 010/16 առաջարկների պարզեցված հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն:
 

Ազատության 24/1 հասցեում գտնվող “ԱրմենՏել” ՓԲԸ շենքի չափագրման աշխատանքների կատարման մատակարարի ընտրության ARM-S 011/16 պարզեցված առաջարկների հարցումն առանց հաղթողի փակելու մասին հայտարարություն
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ բաց որակավորում ուղղված 2 տարի ժամկետով պահպանության և հրդեհային ազդարարման համակարգեր (ներառյալ համալրող սարքավորումները) մատակարարող եվ մոնտաժման ու դեմոնտաժման աշխատանքներ իրականացնող մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորման շրջանակներում որակավորված մասնակիցների ցուցակի վերաբերյալ հայտարարություն
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ բաց որակավորում ուղղված 1 տարի ժամկետով կահույքի մատակարարների մրցակցային ընտրության մասնակիցների ցուցակի ձևավորման շրջանակներում որակավորված մասնակիցների ցուցակի վերաբերյալ հայտարարություն
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի համար 2 տարի ժամկետով թարգմանչական ծառայությունների մատակարարի ընտրության ARM-R 015/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

ARM-R 009/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

ARM-T 024/16 բաց տենդերի շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

ARM-R 014/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

ARM-R 005/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարությունշ
 

Հայտարարություն 1 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար դիտահորի 600x800մմ և 600х600մմ չափսերով մտոցների մատակարարի ընտրության ARM-S 006/16 առաջարկների պարզեցված հարցման ՝ առանց հաղթող ընտրելու փակման մասին
 

Հայտարարություն 1 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար ուժային և հողանցման մալուխների մատակարարի ընտրության ARM-S 003/16 առաջարկների պարզեցված հարցման ՝ առանց հաղթող ընտրելու փակման մասին
 

Հայտարարություն «ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով անխափան սնուցման աղբյուրների (ԱՍԱ) մատակարարների ընտրության ARM-R 002/16 առաջարկների հարցման ՝ առանց հաղթող ընտրելու փակման մասին
 

ARM-T 019/15 առաջարկների հարցման շրջանակներում բաց տենդերի՝ առանց հաղթող ընտրելու փակման մասին հայտարարություն
 

“ԱրմենտՏել” ՓԲԸ շենքերի համար 1 տարի ժամկետով արտաքին լուսավորման սպասարկման մատակարարի ընտրության պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ 1 տարվա կարիքների համար գրենական պիտույքների մատակարարների ընտրության ARM-R 006/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

ARM-R 003/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

ARM-S 002/15 առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

ARM-R 009/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ 1 տարվա կարիքների համար գրենական պիտույքների մատակարարների ընտրության ARM-R 006/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

ARM-S 005/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

"ԱրմենՏել" ՓԲԸ շենքերի համար 1 տարի ժամկետով արտաքին լուսավորման սպասարկման մատակարարի ընտրության պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

Պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 3 տարի ժամկետով “ԱրմենՏել” ՓԲԸ կարիքների համար տաքսի և բեռնափոխադրումների ծառայությունների մատակարարի ընտրության ARM-R 003/16 առաջարկների հարցման վերաբերյալ
 

"ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի համար մինչև 2016թ. ավարտը LTE 450 բաժանորդային սարքավորումների մատակարարի ընտրության ARM-R 001/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար գազաբալոնային սարքավորումների մատակարարման տեղադրման և երաշխիքային սպասարկման մատակարարի ընտրության բաց առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

"ԱրմենՏել" ՓԲԸ համար 1 տարի ժամկետով գազաբալոնային սարքավորումների մատակարարի ընտրության ARM-R 038/15 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

ARM-R 005/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

ARM-R 003/16 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար 2 տարի ժամկետով ՎևՍԳ սպասարկման մատակարարի ընտրության պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

1 տարի ժամկետով «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ կարիքների համար ճանապարհային հեծանիվների մատակարարի ընտրության առաջարկների պարզեցված հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

1 տարի ժամկետով «ԱրմեՆՏել» ՓԲԸ էնեգոհամակարգերի համար սարքավորումների մատակարարների ընտրության ARM-R 028/15 առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրերի մասին հայտարարություն
 

ARM-R 011/15 բաց մրցույթի շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ 1 տարվա կարիքների համար կահույքի մատակարման պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար 2 տարի ժամկետով հակաառևանգման տակդիրների հետերաշխիքային սպասարկման մատակարարի ընտրության պարզեցված առաջարկների հարցումն առանց հաղթող մասնակցի ընտրության փակելու որոշման մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար 1 տարի ժամկետով բրենդավորված շապիկների և նվերի տոպրակների մատակարարի ընտրության պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

ARM-T 033/15 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար գումարի պահպանման արկղերի մատակարարման, ադապտրների մատակարարման, դրանց ինտեգրացման “1C Վաճառք 7.7” համակարգի հետ պարզեցված մրցույթի շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

ARM-T 034/15 առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

Решение Заключить договор в рамках Запроса предложений ARM-R 027/15, по выбору поставщиков услуг по развитию и технической поддержке Личного кабинета ШПД и Lotus Notes сроком 2 года.
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի համար 1 տարի ժամկետով ինֆորմացիոն տախտակների մատակարարի ընտրության պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար 1 տարի ժամկետով դիզել-գեներատորային կայանքների միացման վահանակների մատակարարի ընտրության առաջարկների պարզեցված հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի համար 1 տարի ժամկետով ինֆորմացիոն-տեղեկատվական նյութերի մատակարարի ընտրության պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

ARM-R 028/15 առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

ARM-T 022/15 առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

ARM-T 030/15 բաց առաջարկների հարցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
 

Պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն “ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ի տվյալների մշակման կենտրոնի (ՏՄԿ) 3 տարի ժամկետով տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մատակարարի ընտրության ARM-R 034/15 առաջարկների հարցման շրջանակներում
 

ARM-R 039/15առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

Բեռնման եվ բեռնաթափման աշխատանքների մատակարարի ընտրության պարզեցված առաջարկների հարցման շրջանակներում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
 

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ  կարիքների համար փակ տեսակի 40 կՎԱ դիզել-գեներատորային կայանքի մատակարարի ընտրության առաջարկների պարզեցված հարցման ՝ առանց հաղթող ընտրելու փակման մասին
 

Պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություններին ծանոթանալու համար, խնդրում ենք հետևել հղմանը