Օգտակար փաստաթղթեր

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ GSM շարժական կապի հետվճարային համակարգի ծառայությունների մատուցման ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար պատվեր-դիմումի ձև

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ GSM շարժական կապի կանխավճարային համակարգի ծառայությունների մատուցման ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար պատվեր-դիմումի ձև

«My Beeline Armenia» Հավելվածի տրամադրման պայմաններ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ GSM շարժական կապի կանխավճարային համակարգի ծառայությունների մատուցման պայմաններ

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ GSM շարժական կապի հետվճարային համակարգի ծառայությունների մատուցման պայմաններ

ֆիքսված ինտերնետ ծառայության մատուցման եվ wifi ռոուտեր սարքավորումն օգտագործման հանձնելու մասին պայմանագիր (պայմաններ)

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ կողմից բաժանորդին մատուցվող հեռախոսակապի ծառայությունների պայմանագիր (պայմաններ)

Hi-line ծառայության մատուցման եվ վերջնակետային սարքավորումն օգտագործման հանձնելու մասին պայմանագիր (պայմաններ)

ԱրմենՏել ՓԲԸ կողմից բաժանորդի դիմումի հիման վրա տրամադրվող տեղեկատվության մասին