Տեխնիկական տնօրինություն

Ուղարկե°ք Ձեր ինքնակենսագրությունը (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով հետևյալ էլ. հասցեով` hrm@beeline.am 

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

 “Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է  Ֆիքսված ցանցի շահագործման  փորձագետ Երևան, Արթիկ, Աշտարակ քաղաքներում

Տնօրինություն՝

 Տեխնոլոգիական ստորաբաժանում

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Կազմակերպել ֆիքսված ենթակառուցվածքի տեխնոլոգիաների տվյալների բազաների ստեղծման և վարման աշխատանքները;
 • Ղեկավարել մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումները;
 • Ղեկավարել ամրակցված տեղամասի գործունեությունը;
 • Վերահսկել անվտանգության տեխնիկայի և աշխատանքի անվտանգության Կանոնների պահպանումը;
 • Ղեկավարել պլանային պրոֆիլակտիկ աշխատանքները:

   Կրթություն՝

 •    Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն 

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Կապի տեխնոլոգիաների իմացություն;
 • Կազմակերպական ձիրք, հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ;
 • Բարդ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություններ;
 • Թիմում աշխատելու կարողություն, նախաձեռնողականություն և ճկունություն;
 • Համակարգչային գերազանց ունակություններ;
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների վարժ իմացություն։                               

Աշխատանքային փորձ՝

 • Ցանկալի է 2 տարվա աշխատանքային փորձ նմանատիպ պաշտոնում;
 • Աշխատանքային փորձը վիճակագրական տվյալների մշակման բնագավառում ողջունելի է։

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև 2019թ․ հունվարի 15-ը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

 “Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է   Վիճակագրական տվյալների մշակման մենեջեր

Տնօրինություն՝

 Տեխնոլոգիական ստորաբաժանում

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Վիճակագրական տվյալների հավաքագրում և մշակում;
 • Վիճակագրական հաշվետվության անհրաժեշտ ձևերի կազմում;
 • Ընկերության ստորաբաժանումների հարցումներով առկա վիճակագրության տվյալների հիման վրա ռեսուրսների և ծառայությունների որակի վերաբերյալ վիճակագրական հաշվետվությունների պարբերական ձևավորում և տրամադրում;
 • Գործունեությունը բնութագրող կանոնակարգող փաստաթղթերի մշակում վիճակագրության վարման համար:
 • Կապի ցանցերի (բջջ. և ֆիքս.), տրանսպորտային ցանցի, ցանցային սարքավորումների վիճակագրական տվյալների հավաքագրում և մշակում:

   Կրթություն՝

 •    Բարձրագույն կրթություն, ցանկալի է տեխնիկական ոլորտում

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Վիճակագրական հաշվառման սկզբունքների իմացություն;
 • Վիճակագրական վերլուծության հմտություններ;
 • Նախագծեր վարելու հմտություններ;
 • Վերլուծական հմտություններ;
 • Կազմակերպական ձիրք, հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ;
 • Բարդ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություններ;
 • Թիմում աշխատելու կարողություն, նախաձեռնողականություն և ճկունություն;
 • Համակարգչային գերազանց ունակություններ;
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների վարժ իմացություն։                        

Աշխատանքային փորձ՝

 • Ցանկալի է 2 տարվա աշխատանքային փորձ նմանատիպ պաշտոնում;
 • Աշխատանքային փորձը վիճակագրական տվյալների մշակման բնագավառում ողջունելի է։

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև 2019թ․ հունվարի 15-ը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

 “Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է  Հաշվառման և անձնագրավորման ճարտարագետ

Տնօրինություն՝

 Տեխնոլոգիական ստորաբաժանում

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Իրականացնել ցանցային էլեմենտների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում` անձնագրավորման նպատակով;
 • Ներմուծել տվյալներ տեխնիկական ռեսուրսների հաշվառման միասնական բազա;
 • Իրականացնել չափման սարքավորումների վերանորոգում;
 • Իրականացնել չափման սարքավորումների թեստավորման աշխատանքներ:

   Կրթություն՝

 •    Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Կապի կազմակերպման հիմունքների իմացություն;
 • Թվային բազմականալ էլ. կապի սկզբունքների իմացություն;
 • Սխեմատեխնիկայի խորացված գիտելիքներ;
 • Էլեկտրոնիկայի բնագավառում նոր տեխնոլոգիաների իմացություն;
 • Կարգապահություն, կազմակերպվածություն և ուշիմություն;
 • Հաղորդակցվելու հմտություններ, թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Ուսուցման ունակություններ;
 • Բարդ իրավիճակներում մարդկանց հետ շփվելու ունակություն;
 • Ինքնուրույն աշխատելու և որոշումներ կայացնելու կարողություն;
 • Համակարգչային գիտելիքներ՝ MS Office;  
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների տիրապետում, տեխնիկական անգլերենի իմացություն:                    

Աշխատանքային փորձ՝

 • Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում  ցանկալի է:

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև 2019թ․ հունվարի 15-ը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

 “Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է  Ցանցերի շինարարության առաջատար ճարտարագետ

Տնօրինություն՝

 Տեխնոլոգիական ստորաբաժանում

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Աշխատանքներ կապալառու ընկերությունների հետ՝ ցանցի և գծա-մալուխային կառույցների շինարարությունը ըստ հաստատված գրաֆիկի իրականացնելու գործընթացում;
 • Շինարարության գործընթացի և կապալառու կազմակերպություններից կապի օբյեկտների վերջնական ընդունման վերահսկում;
 • Տեխնիկական փաստաթղթերի և կատարված  աշխատանքների ակտերի ստուգում;
 • Ցանցերի շինարարության գծով ամսական ծախսերի վերաբերյալ հայտերի կազմում (Cаpital Review);
 • ԿԱՏ (Կատարվող Աշխատանքների Տեղեկագիր) համաձայնեցում կապալառու կազմակերպությունների հետ:

   Կրթություն՝

 •    Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Ցանցի կառուցվածքի հիմունքների իմացություն;
 • Հաշվետվություններ  և գործնական նամակագրություն վարելու հմտություններ;
 • ՀՀ տարածքում և ՀՀ սահմաններից դուրս գործուղման պատրաստակամություն;
 • Մեքենա վարելու հմտություններ և վարորդական իրավունքի առկայություն;
 • Կարգապահություն, կազմակերպվածություն և ուշիմություն;
 • Հաղորդակցվելու հմտություններ, թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Ուսուցման ունակություններ;
 • Բարդ իրավիճակներում մարդկանց հետ շփվելու ունակություն;
 • Ինքնուրույն աշխատելու և որոշումներ կայացնելու կարողություն;
 • Համակարգչային գիտելիքներ՝ MS Office, MS Visio և MS Project);
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների տիրապետում, տեխնիկական անգլերենի իմացություն:                  

Աշխատանքային փորձ՝

 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում, ցանկալի է հեռահաղորդակցության բնագավառում:

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև 2019թ․ հունվարի 15-ը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

 “Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է Ֆիքսված ցանցի   պլանավորման և օպտիմիզացման փորձագետ  

Տնօրինություն՝

 Տեխնոլոգիական ստորաբաժանում

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Կատարել կապի ցանցերի  պլանավորման և  օպտիմալացման աշխատանքներ` ֆիքսված մուտքային ցանցերի մասով;
 • Ապահովել նախագծերի վերահսկողությունը` տրամադրված նախնական տվյալների և տեխնիկական առաջադրանքների համապատասխանելիության մասով;
 • Նախապատրաստել տվյալներ ստորաբաժանման բյուջեի մշակման համար;
 • Ապահովել տիպային նախագծային և տեխնիկական լուծումների, ինչպես նաև շին-մոնտաժային և նախագծա-հետազոտական աշխատանքների որակի վերաբերյալ պահանջների ձևավորումը;
 • Նախապատրաստել և շտկել նախագծման համար նախնական տվյալները;
 • Բաժանորդային ցանցի զարգացման ծրագրերի մշակում, պլանավորում և նախագծում։

   Կրթություն՝

 •    Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և ցանցերի շահագործման, զարգացման և կառուցվածքի իմացություն;
 • Նախագծերի կառավարման հիմունքների իմացություն;
 • Պլանավորման և բյուջետավորման ունակություններ;
 • Միջֆունկցիոնալ համագործակցության գերազանց հմտություններ;
 • Կազմակերպական ձիրք, հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ;
 • Բարդ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություններ;
 • Թիմում աշխատելու կարողություն, նախաձեռնողականություն և ճկունություն;
 • Համակարգչային գերազանց ունակություններ;
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների վարժ իմացություն։            

Աշխատանքային փորձ՝

 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում;
 •  Աշխատանքային փորձը հեռահաղորդակցության բնագավառում դիտվում է որպես առավելություն։

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև 2019թ․ հունվարի 15-ը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

 “Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է  Ցանցի պլանավորման նախագծերի մենեջեր

Տնօրինություն՝

 Տեխնոլոգիական ստորաբաժանում

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Ցանցերի պլանավորման և վերահսկման նախագծերի կառավարում և ղեկավարում;
 • Բյուջեի մշակման շրջանակներում տվյալների տրամադրում (բջջային, ֆիքսված, տրանսպորտային ցանցի մասով);
 • Անհրաժեշտ սարքավորումների, նյութերի և ծառայությունների պատվերի շրջանակներում տեխնիկական մասնագրերի և պահանջների ձևավորում;  
 • Նախագծերի իրականացման գործընթացի վերահսկում՝ տրամադրված նախնական տվյալների և առաջադրանքների համապատասխան:

   Կրթություն՝

 •    Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և ցանցերի շահագործման, զարգացման և կառուցվածքի իմացություն;
 • Նախագծերի կառավարման հիմունքների իմացություն;
 • Պլանավորման և բյուջետավորման ունակություններ;
 • Միջֆունկցիոնալ համագործակցության գերազանց հմտություններ;
 • Կազմակերպական ձիրք, հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ;
 • Բարդ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություններ;
 • Թիմում աշխատելու կարողություն, նախաձեռնողականություն և ճկունություն;
 • Համակարգչային գերազանց ունակություններ;
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների վարժ իմացություն։      

Աշխատանքային փորձ՝

 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում;
 • Նախագծերի կառավարման փորձ։

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև 2019թ․ հունվարի 15-ը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

 “Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է  Բջջային ցանցի շահագործման ճարտարագետ Վանաձոր քաղաքում

Տնօրինություն՝

Ցանցերի շահագործման ծառայություն, Տեխնոլոգիական ստորաբաժանում

Հիմնական պարտականություններ՝

 • CDMA, GSM, 3G(UMTS), LTE բջջային հիմնական կայանների, ռադիոռելեային սարքավորումների, ցածրավոլտ էներգահամակարգերի (մինչև 1000V), ակումուլյատորային մարտկոցների և օդորակիչների  սպասարկում և շահագործում;
 • Անվտանգության տեխնիկայի և աշխատանքի պահպանության կանոններին համահունչ աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում;
 • Բջջային հիմնական կայանների վթարային  վերականգնողական աշխատանքների կատարում և բջջային կապի վերականգնում;
 • Սարքավորումների աշխատանքի և մատուցվող ծառայությունների որակի վիճակագրական վերլուծություն;
 • ՀԿ-ներում վթարա-վերականգնողական  աշխատանքների կատարում:
 • Անսարքությունների բացահայտում և դրանց վերացման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում;
 • Ռադիոռելային կայանների սպասարկում, շահագործում և կառավարում;
 • Նոր ՌՌԳ, ՀԿ և սնուցման համակարգերի  միացում և ինտեգրացում:

   Կրթություն՝

 •    Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Ռադիոտեխնիկայի, էլեկտրոնիկայի և ռադիոալիքների տարածման առանձնահատկությունների իմացություն;
 • Բարձրության վրա աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման կարողություն (տանիքներ, կայմեր);
 • Վարորդական իրավունքի առկայություն, մեքենա վարելու հմտություններ և արտագնա աշխատանքի պատրաստակամություն;
 • Անվտանգության տեխնիկայի և աշխատանքի պահպանման կանոնների և պահանջների իմացություն; 
 • Հաղորդակցվելու հմտություններ և ճկունություն;
 • Թիմում աշխատելու ունակություն և կազմակերպչական հմտություններ;
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ;
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց տիրապետում, տեխնիկական անգլերենի իմացությունը ցանկալի է:

Աշխատանքային փորձ՝

 •   Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև 2019թ․ հունվարի 15-ը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

 “Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է Տեխնիկներ Երևան, Գյումրի, Կապան, Ջերմուկ, Վայք, Գավառ, Վեդի, Արտաշատ, Նաիրի, Հրազդան և Մասիս քաղաքներում

Տնօրինություն՝

Ցանցերի շահագործման ծառայություն, Տեխնոլոգիական ստորաբաժանում

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Շահագործել ցանցի ամրակցված տեղամասի տեխնոլոգիաները` համաձայն տեխնիկական նորմերի և դրույթների;
 • Իրականացնել մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ;
 • Նպաստել վթարների քանակի նվազեցման և կանխման գործընթացին;
 • Իրականացնել պլանային պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ՝ պահպանելով անվտանգության տեխնիկայի և աշխատանքի անվտանգության Կանոնները։        

   Կրթություն՝

 •   Միջին մասնագիտական կրթություն

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Կապի տեխնոլոգիաների իմացություն;
 • Հաղորդակցվելու ունակություն, ճկունություն;
 • Թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Պատրաստակամություն փոփոխություններին
 • Բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն;
 • Պատասխանատվության զգացողություն և ճշտապահություն;
 • Համակարգչային գիտելիքների իմացությունը ցանկալի է։    

Աշխատանքային փորձ՝

 •   Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև 2019թ․ հունվարի 15-ը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

“Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է  Տրանսպորտային ցանցի շահագործման ճարտարագետներ Երևան, Վայք, Մարտունի և Գյումրի քաղաքներում

Տնօրինություն՝

Ցանցերի շահագործման ծառայություն, Տեխնոլոգիական ստորաբաժանում

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Ցանցերում օգտագործվող տրանսմիսսիոն սարքավորումների, օպտիկամանրաթելային և սիմետրիկ մալուխների շահագործման ապահովում;
 • Վթարային իրավիճակների վերացում, վերականգնողական աշխատանքների իրականացում;
 • Անձնագրավորման աշխատանքների իրականացման գործընթացին աջակցություն;
 • Սահմանված գրաֆիկի համաձայն` պրոֆիլակտիկ աշխատանքների իրականացում;
 • Ցանցերի վերազինման և արդիականացման նպատակով տեխնիկական պայմանների տրամադրման աշխատանքների իրականացում:

        

   Կրթություն՝

 •  Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Օպտիկամանրաթելային մալուխների ընդհանուր տեսության իմացություն;
 • Օպտիկամանրաթելային մալուխների զոդման հմտություններ;
 • Օպտիկամանրաթելային և սիմետրիկ մալուխների չափիչ սարքերով աշխատելու կարողություն;
 • Անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի անվտանգության և հակահրդեհային անվտանգության կանոնների իմացություն;
 • Հաղորդակցվելու հմտություններ և ճկունություն;
 • Թիմում աշխատելու ունակություն և կազմակերպչական հմտություններ;
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ;
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց տիրապետում, տեխնիկական անգլերենի իմացությունը ցանկալի է:

Աշխատանքային փորձ՝

 •  Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում            

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև 2019թ․ հունվարի 15-ը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

“Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է  Էներգոհամակարգերի շահագործման ճարտարագետներ Երևան և Գորիս քաղաքներում

Տնօրինություն՝

Ցանցերի շահագործման ծառայություն, Տեխնոլոգիական ստորաբաժանում

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Սահմանված նորմերի համաձայն էներգոսարքավորումների անխափան աշխատանքի ապահովում;
 • Դիզել-գեներատորների, ուղղիչների, մարտկոցների, հոսանքի լարման կարգավորիչների, ցածր լարման ենթակայանների սպասարկման, շահագործման և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում;
 • Մարզում էներգոհամակարգերի պրոֆիլակտիկ և վերանորոգման-վերականգնողական աշխատանքների իրականացում;
 • Փակ տարածքներոմ դիզելային էլեկտրոկայանների, մարտկոցների սպասարկում և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում։             

   Կրթություն՝

 •  Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Կապի տեխնոլոգիաների իմացություն;
 • Տեխնիկայի անվտանգության նորմերի իմացություն;
 • Հաշվետվություններ և գործնական նամակագրություն վարելու հմտություններ;
 • Կարգապահություն, կազմակերպվածություն և ուշիմություն;
 • Հաղորդակցվելու հմտություններ, թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Բարդ իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու և հրատապ որոշումներ կայացնելու ունակություններ;
 • Համակարգչային գիտելիքներ՝ MS Office;
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների տիրապետում, տեխնիկական անգլերենի իմացությունը ցանկալի է:

Աշխատանքային փորձ՝

 •  Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում            

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև 2019թ․ հունվարի 15-ը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

“Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է  Էլեկտրամոնտյորներ Երևան, Արմավիր, Էջմիածին, Արտաշատ, Արարատ, Վեդի, Ջերմուկ, Մարտունի, Գավառ, Գյումրի, Ախուրյան, Ապարան քաղաքներում

Տնօրինություն՝

Ցանցերի շահագործման ծառայություն, Տեխնոլոգիական ստորաբաժանում

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Շահագործել և սպասարկել ցանցի ամրակցված տեղամասի   գծա–մալուխային կառույցները` համաձայն տեխնիկական նորմատիվների և կանոնակարգերի;
 • Վերացնել բաժանորդային հեռախոսագծերի վնասվածքները;
 • Իրականացնել վնասվածքի տեղորոշում աշխատող հաղորդալարի բացակայության դեպքում;
 • Կատարել բաժանորդային հեռախոսագծերի  տեղադրում, հանում և վերատեղադրում` ըստ ներկայացված կարգագրերի;
 • Տեղակայել (փոխարինել), ուղղել և ամրացնել հենասյուները և հենակները;
 • Իրականացնել ցանցի կաբելային գծերի վերակառուցում և կապիտալ վերանորոգում;
 • Իրականացնել բաշխիչ ցանցերի ընդլայնում` ըստ ներկայացված տեխնիկական պայմանների:          

   Կրթություն՝

 •  Միջին մասնագիտական կամ միջնակարգ կրթություն

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Գծերի և գծա–մալուխային կառույցների տեխնոլոգիաների իմացությունը ցանկալի է;
 • Հաղորդակցվելու ունակություն, ճկունություն;
 • Թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Պատրաստակամություն փոփոխություններին
 • Բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն;
 • Պատասխանատվության զգացողություն և ճշտապահություն;
 • Համակարգչային գիտելիքների իմացությունը ցանկալի է։    

Աշխատանքային փորձ՝

 • Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է  

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև 2019թ․ հունվարի 15-ը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

“Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է  Կաբելագործ-զոդողներ հետևյալ քաղաքներում՝ Երևան, Արմավիր, Էջմիածին, Արարատ, Վեդի, Արտաշատ, Նաիրի, Հրազդան, Մասիս, Կապան, Գավառ, Սևան, Գորիս, Սիսիան, Մարտունի, Սպիտակ քաղաքներում

Տնօրինություն՝

Ցանցերի շահագործման ծառայություն, Տեխնոլոգիական ստորաբաժանում

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Բարձրության վրա կատարվող կապի օդային գծերի շահագործման տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում:
 • Կապարային, պոլիէթիլենային, պոլիքլորվինիլային թաղանթներով մալուխների զոդում;
 • Կապի կոյուղային կառույցների սպասարկում; Կապի կաբելային գծերի շահագործում;
 • Բաշխիչ պահարանների, արկղերի և այլ կաբելային վերջույթային սարքավորումների մոնտաժում:          

   Կրթություն՝

 •  Միջին մասնագիտական կամ միջնակարգ կրթություն

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 •  Գծերի և գծա–մալուխային կառույցների տեխնոլոգիաների իմացությունը ցանկալի է;
 • Հաղորդակցվելու ունակություն, ճկունություն;
 • Թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Պատրաստակամություն փոփոխություններին
 • Բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն;
 • Պատասխանատվության զգացողություն և ճշտապահություն;
 • Համակարգչային գիտելիքների իմացությունը ցանկալի է։     

Աշխատանքային փորձ՝

 • Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է  

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև 2019թ․ հունվարի 15-ը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

“Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է Ցանցերի շահագործման ճարտարագետ Երևան, Արտաշատ, Վեդի և Արարատ քաղաքներում

Տնօրինություն՝

Ցանցերի շահագործման ծառայություն, Տեխնոլոգիական ստորաբաժանում

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Ֆիքսված ցանցի ամրակցված տեղամասի տեխնոլոգիաների շահագործում համաձայն տեխնիկական նորմերի և դրույթների: 
 • Ֆիքսված ցանցի ամրակցված տեղամասի տեխնոլոգիաների տվյալների բազայի ստեղծում և վարում:
 • Մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:
 • Վթարների քանակի նվազեցման և կանխարգելման միջոցների իրականացում:
 • Պլանային պրոֆիլակտիկ աշխատանքների կազմակերպման գործընթացի իրականացում:        

   Կրթություն՝

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն, ցանկալի է հեռահաղորդակցության ոլորտում

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Կապի տեխնոլոգիաների իմացություն;
 • Հաշվետվությունների պատրաստման և գործնական նամակագրության վարման հմտություններ;
 • Արտակարգ իրավիճակներում արագ և ճիշտ կողմնորոշվելու ունակություն;
 • Որոշումներ կայացնելու ունակություններ;
 • Թիմում աշխատելու կարողություն;
 • Հաղորդակցվելու հմտություններ և ճկունություն;
 • Ուսուցման պատրաստակամություն;
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ՝ Microsoft Office;
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ տիրապետում, տեխնիկական անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է:      

Աշխատանքային փորձ՝

 • Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է  

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև 2019թ․ հունվարի 15-ը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

“Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է Ցանցերի շահագործման ճարտարագետ Սիսիան քաղաքում

Տնօրինություն՝

Ցանցերի շահագործման ծառայություն, Տեխնոլոգիական ստորաբաժանում

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Ֆիքսված ցանցի ամրակցված տեղամասի տեխնոլոգիաների շահագործում համաձայն տեխնիկական նորմերի և դրույթների: 
 • Ֆիքսված ցանցի ամրակցված տեղամասի տեխնոլոգիաների տվյալների բազայի ստեղծում և վարում:
 • Մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:
 • Վթարների քանակի նվազեցման և կանխարգելման միջոցների իրականացում:
 • Պլանային պրոֆիլակտիկ աշխատանքների կազմակերպման գործընթացի իրականացում:        

   Կրթություն՝

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն, ցանկալի է հեռահաղորդակցության ոլորտում

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Կապի տեխնոլոգիաների իմացություն;
 • Հաշվետվությունների պատրաստման և գործնական նամակագրության վարման հմտություններ;
 • Արտակարգ իրավիճակներում արագ և ճիշտ կողմնորոշվելու ունակություն;
 • Որոշումներ կայացնելու ունակություններ;
 • Թիմում աշխատելու կարողություն;
 • Հաղորդակցվելու հմտություններ և ճկունություն;
 • Ուսուցման պատրաստակամություն;
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ՝ Microsoft Office;
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ տիրապետում, տեխնիկական անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է:      

Աշխատանքային փորձ՝

 • Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է  

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև 2019թ․ հունվարի 15-ը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

“Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է Ցանցերի շահագործման ճարտարագետ Կապան քաղաքում

Տնօրինություն՝

Ցանցերի շահագործման ծառայություն, Տեխնոլոգիական ստորաբաժանում

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Ֆիքսված ցանցի ամրակցված տեղամասի տեխնոլոգիաների շահագործում համաձայն տեխնիկական նորմերի և դրույթների: 
 • Ֆիքսված ցանցի ամրակցված տեղամասի տեխնոլոգիաների տվյալների բազայի ստեղծում և վարում:
 • Մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:
 • Վթարների քանակի նվազեցման և կանխարգելման միջոցների իրականացում:
 • Պլանային պրոֆիլակտիկ աշխատանքների կազմակերպման գործընթացի իրականացում:        

   Կրթություն՝

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն, ցանկալի է հեռահաղորդակցության ոլորտում

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Կապի տեխնոլոգիաների իմացություն;
 • Հաշվետվությունների պատրաստման և գործնական նամակագրության վարման հմտություններ;
 • Արտակարգ իրավիճակներում արագ և ճիշտ կողմնորոշվելու ունակություն;
 • Որոշումներ կայացնելու ունակություններ;
 • Թիմում աշխատելու կարողություն;
 • Հաղորդակցվելու հմտություններ և ճկունություն;
 • Ուսուցման պատրաստակամություն;
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ՝ Microsoft Office;
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ տիրապետում, տեխնիկական անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է:      

Աշխատանքային փորձ՝

 • Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է  

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև 2019թ․ հունվարի 15-ը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

“Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է Ցանցերի շահագործման ճարտարագետ Գորիս քաղաքում

Տնօրինություն՝

Ցանցերի շահագործման ծառայություն, Տեխնոլոգիական ստորաբաժանում

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Ֆիքսված ցանցի ամրակցված տեղամասի տեխնոլոգիաների շահագործում համաձայն տեխնիկական նորմերի և դրույթների: 
 • Ֆիքսված ցանցի ամրակցված տեղամասի տեխնոլոգիաների տվյալների բազայի ստեղծում և վարում:
 • Մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:
 • Վթարների քանակի նվազեցման և կանխարգելման միջոցների իրականացում:
 • Պլանային պրոֆիլակտիկ աշխատանքների կազմակերպման գործընթացի իրականացում:        

   Կրթություն՝

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն, ցանկալի է հեռահաղորդակցության ոլորտում

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Կապի տեխնոլոգիաների իմացություն;
 • Հաշվետվությունների պատրաստման և գործնական նամակագրության վարման հմտություններ;
 • Արտակարգ իրավիճակներում արագ և ճիշտ կողմնորոշվելու ունակություն;
 • Որոշումներ կայացնելու ունակություններ;
 • Թիմում աշխատելու կարողություն;
 • Հաղորդակցվելու հմտություններ և ճկունություն;
 • Ուսուցման պատրաստակամություն;
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ՝ Microsoft Office;
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ տիրապետում, տեխնիկական անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է:      

Աշխատանքային փորձ՝

 • Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է  

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև 2019թ․ հունվարի 15-ը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

“Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ) փնտրում է Կաբելագործ-զոդող Հրազդան քաղաքում 

Տնօրինություն՝

Ցանցերի շահագործման ծառայություն, Տեխնոլոգիական ստորաբաժանում

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Բարձրության վրա կատարվող կապի օդային գծերի շահագործման տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում:
 • Կապարային, պոլիէթիլենային, պոլիքլորվինիլային թաղանթներով մալուխների զոդում;
 • Կապի կոյուղային կառույցների սպասարկում; Կապի կաբելային գծերի շահագործում;
 • Բաշխիչ պահարանների, արկղերի և այլ կաբելային վերջույթային սարքավորումների մոնտաժում:          

   Կրթություն՝

 •  Միջին մասնագիտական կամ միջնակարգ կրթություն 

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Գծերի և գծա–մալուխային կառույցների տեխնոլոգիաների իմացությունը ցանկալի է;
 • Հաղորդակցվելու ունակություն, ճկունություն;
 • Թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Պատրաստակամություն փոփոխություններին
 • Բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն;
 • Պատասխանատվության զգացողություն և ճշտապահություն;
 • Համակարգչային գիտելիքների իմացությունը ցանկալի է։

Աշխատանքային փորձ՝

 • Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է  

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև 2018թ․ դեկտեմբերի 6-ը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

“Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է «Համակցման համակարգերի շահագործման ճարտարագետ, ք․ Մարտունի»

Տնօրինություն՝

Ցանցերի շահագործման ծառայություն, Տեխնոլոգիական ստորաբաժանում

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Ցանցի ամրակցված տեղամասի տեխնոլոգիաների շահագործում`համաձայն տեխնիկական նորմատիվների պահանջների;
 • Տեխնոլոգիաների տվյալների բազայի ստեղծում և վարում;
 • Մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում;
 • Վթարների նվազեցմանն ուղղված գործողությունների իրականացում։              

   Կրթություն՝

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն      

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Կապի տեխնոլոգիաների իմացություն;
 • Կարգապահություն, կազմակերպվածություն և ուշադրություն;
 • Հաղորդակցվելու հմտություններ, թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Բարդ իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու և օպերատիվ որոշումներ կայացնելու ունակություն;
 • Համակարգչային հմտություններ;
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ իմացություն, տեխնիկական անգլերենի իմացություն։            

Աշխատանքային փորձ՝

 • Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է  

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև 2019թ․ հունվարի 15-ը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

“Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է «Կլիմատիկ սարքավորումների շահագործման ճարտարագետ»

Տնօրինություն՝

Ցանցերի շահագործման ծառայություն, Տեխնոլոգիական ստորաբաժանում

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Կլիմատիկ սարքավորումների ամրացված տեղամասի տեխնոլոգիաների շահագործման իրականացում համաձայն տեխնիկական նորմերի:
 • Ֆիքսված կապի մոնիթորինգի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կապի և մատուցվող ծառայությունների որակների բարելավման միջոցառումների իրականացում:
 • Վթարների քանակը նվազեցնելու և կանխելու նպատակով միջոցառումների իրականացում:
 • Համապատասխան ուղղության պլանային-պրոֆիլակտիկ աշխատանքների իրականացում:
 • Ցանցի ամրացված տեղամասի տեխնոլոգիաների տվյալների բազայի ստեղծում և վարում:      

   Կրթություն՝

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն      

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Կլիմատիկ սարքավորումների իմացություն;
 • Բարձրության վրա աշխատելու հմտություն (շենքերի պատեր, շինություններ և այլն);
 • Պատրաստակամ գործուղման աշխատանքներին;
 • Վթարային իրավիճակներում արագ և ճիշտ կողմնորոշվելու ունակություն;
 • Թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Ինքնուրույն աշխատելու և որոշումներ ընդունելու կարողություն;
 • Հաղորդակցվելու հմտություն և սովորելու ունակություն;
 • Կազմակերպչական հմտություններ;
 • Ճկունություն, կարգապահություն և նախաձեռնողականություն;
 • Համակարգչային գիտելիքներ՝ Microsoft Office;
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ իմացություն, անգլերեն լեզվի իմացությունը դիտվում է որպես առավելություն։           

Աշխատանքային փորձ՝

 • Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է  

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև 2019թ․ հունվարի 15-ը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

“Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է «Ցանցերի մոնիտորինգի ճարտարագետ»

Տնօրինություն՝

Ցանցերի կառավարման կենտրոն, Տեխնոլոգիական ստորաբաժանում

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Տարածաշրջանի ցանցերի և ցանցային սարքավորումների շուրջօրյա մոնիտորինգի իրականացում;
 • Ցանցային սարքավորումների և մարզերում  տրանսպորտային ցանցի հուսալիության վիճակի վերահսկում, ինչպես նաև անխափան աշխատանքի ապահովում;
 • Տարածաշրջանի ցանցերի և ցանցային սարքավորումների անխափան գործունեությանն ուղղված անհրաժեշտ միջոցառումների անցկացում;
 • Տարածաշրջանի ցանցերի և ցանցային սարքավորումների ռեսուրսների վիճակի վերլուծություն և դրանց օպտիմալ օգտագործման ապահովում;
 • Ցանցային սարքավորումներում առաջացած ինցիդենտների գրանցում և  վերացում ըստ Ընկերությունում գործող ընթացակարգերի։     

   Կրթություն՝

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն      

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Ցանցային սարքավորումների իմացություն, վթարի տեսակների վերաբերյալ տեղեկացվածություն;
 • Բջջային ցանցերի կառուցվածքի իմացություն;
 • Ցանցերի և ցանցային սարքավորումների կառավարման գիտելիքներ և հմտություններ;
 • Հերթափոխով աշխատելու պատրաստակամություն;
 • Փոխգործակցության հմտություններ;
 • Հաշվետվությունների և գործնական նամակագրության վարման հմտություններ;
 • Նորամուծությունները արագ յուրացնելու կարողություն;
 • Առաջնահերթություններ սահմանելու և արագ կողմնորոշվելու ունակություններ;
 • Հաղորդակցվելու հմտություններ և ճկունություն;
 • Պատասխանատվության զգացողություն և ճշտապահություն;
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ;
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ իմացություն, անգլերեն լեզվի իմացությունը դիտվում է որպես առավելություն։    
 •        

Աշխատանքային փորձ՝

 • Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է  

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am մինչև 2019թ․ հունվարի 15-ը։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

Տնօրինություն՝

Տեխնոլոգիական ստորաբաժանում

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Ցանցերում օգտագործվող տրանսմիսսիոն սարքավորումների, օպտիկամանրաթելային և սիմետրիկ մալուխների շահագործման ապահովում;
 • Վթարային իրավիճակների վերացում, վերականգնողական աշխատանքների իրականացում;
 • Անձնագրավորման աշխատանքների իրականացման գործընթացին աջակցություն;
 • Սահմանված գրաֆիկի համաձայն` պրոֆիլակտիկ աշխատանքների իրականացում;
 • Ցանցերի վերազինման և արդիականացման նպատակով տեխնիկական պայմանների տրամադրման աշխատանքների իրականացում:

   Կրթություն՝

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն      

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Օպտիկամանրաթելային մալուխների ընդհանուր տեսության իմացություն;
 • Օպտիկամանրաթելային մալուխների զոդման հմտություններ;
 • Օպտիկամանրաթելային և սիմետրիկ մալուխների չափիչ սարքերով աշխատելու կարողություն;
 • Անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի անվտանգության և հակահրդեհային անվտանգության կանոնների իմացություն;
 • Հաղորդակցվելու հմտություններ և ճկունություն;
 • Թիմում աշխատելու ունակություն և կազմակերպչական հմտություններ;
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ;
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց տիրապետում, տեխնիկական անգլերենի իմացությունը ցանկալի է:
 •        

Աշխատանքային փորձ՝

 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է  

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am 

 Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել այն պաշտոնի անվանումը, որին հավակնում եք:

Հարցազրույցին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն:

Հայտերն ընդունվում են մինչև համապատասխան թեկնածուի ընտրությունը:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

Տնօրինություն՝

Տեխնիկական տնօրինություն

Հիմնական պարտականություններ՝

 • CDMA, GSM, 3G(UMTS), LTE բջջային հիմնական կայանների, ռադիոռելեային սարքավորումների, ցածրավոլտ էներգահամակարգերի (մինչև 1000V), ակումուլյատորային մարտկոցների և օդորակիչների  սպասարկում և շահագործում;
 • Անվտանգության տեխնիկայի և աշխատանքի պահպանության կանոններին համահունչ աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում;
 • Բջջային հիմնական կայանների վթարային                                         վերականգնողական աշխատանքների կատարում և բջջային կապի վերականգնում;
 • Սարքավորումների աշխատանքի և մատուցվող ծառայությունների որակի վիճակագրական վերլուծություն;
 • ՀԿ-ներում վթարա-վերականգնողական  աշխատանքների կատարում:
 • Անսարքությունների բացահայտում և դրանց վերացման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում;
 • Ռադիոռելային կայանների սպասարկում, շահագործում և կառավարում;
 • Նոր ՌՌԳ, ՀԿ և սնուցման համակարգերի  միացում և ինտեգրացում:

   Կրթություն՝

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն      

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Ռադիոտեխնիկայի, էլեկտրոնիկայի և ռադիոալիքների տարածման առանձնահատկությունների իմացություն;
 • Բարձրության վրա աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման կարողություն (տանիքներ, կայմեր);
 • Վարորդական իրավունքի առկայություն, մեքենա վարելու հմտություններ և արտագնա աշխատանքի պատրաստակամություն;
 • Անվտանգության տեխնիկայի և աշխատանքի պահպանման կանոնների և պահանջների իմացություն; 
 • Հաղորդակցվելու հմտություններ և ճկունություն;
 • Թիմում աշխատելու ունակություն և կազմակերպչական հմտություններ;
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ;
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց տիրապետում, տեխնիկական անգլերենի իմացությունը ցանկալի է:        

Աշխատանքային փորձ՝

 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է  

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am 

 Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել այն պաշտոնի անվանումը, որին հավակնում եք:

Հարցազրույցին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն:

Հայտերն ընդունվում են մինչև համապատասխան թեկնածուի ընտրությունը:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

“Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

Տնօրինություն՝

Տեխնիկական բլոկ

Հիմնական պարտականություններ՝

 • Սերվիս պլատֆորմների սարքավորումների շահագործման կազմակերպում և ապահովում;
 • Ճարտարագիտական թիմի աշխատանքների կոորդինացում;
 • MSC, MGW, HLR, HSS տիպի սարքավորումների շահագործման աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում;
 • Սահմանված ժամկետներում սարքավորումների անսարքությունների առաջացման պատճառների բացահայտում և վերացում;
 • Նոր սարքավորումների ընդունում և փորձարկում;
 • Սարքավորում արտադրող ընկերությունների հետ համագործակցություն՝ փորձի փոխանակման նպատակով;
 •  Շահագործվող սարքավորումների ԾԱ համակարգում անհրաժեշտ փոփոխությունների իրականացում։

   Կրթություն՝

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն  

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Բջջային և կոնվերգենտային ցանցերի կառուցվածքի, կապուղային և փաթեթային համակցման  համակարգերի իմացություն;
 • Կազմակերպչական հմտություններ, ուշադրություն;
 • Նախաձեռնողականություն, փոփոխություններին
 • պատրաստակամություն;
 • Ուսուցման պատրաստակամություն;
 • Բարդ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն և իրավիճակը վերահսկելու կարողություն;
 • Ինքնուրույն և արդյունավետ որոշումներ կայացնելու ունակություններ;
 • Համագործակցելու  և գործնական հարաբերություններ կառուցելու ունակություններ;
 • Գործնական թղթակցության և հաշվետվությունների վարման ունակություններ;
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ;
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների վարժ իմացություն, տեխնիկական անգլերենի իմացություն։ 

Աշխատանքային փորձ՝

 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում, ցանկալի է հեռահաղորդակցության բնագավառում;  

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Ծառայողական բջջային կապ;
 • Բժշկական ապահովագրություն;
 • Այլ արտոնություններ։  

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով`էլ. փոստի հետևյալ հասցեով` hrm@beeline.am կամ անցնել վիդեոհարցազրույց՝ կից հղումով https://vcv.ru/vacancy/edit/id/14800/։

 Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել այն պաշտոնի անվանումը, որին հավակնում եք:

Հարցազրույցին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն:

Հայտերն ընդունվում են մինչև համապատասխան թեկնածուի ընտրությունը:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

Տնօրինություն`

 • Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների տնօրինություն

  Հիմնական պարտականություններ`

 • Ներկայիս բիզնես, կառավարման եւ ընդհանուր աշխատանքային գործընթացների փաստաթղթերի բարելավում;
 • Ներքին աուդիտներ իրականացում` հաստատված ՏՏ գործընթացների հետեւողական օգտագործման համար:
 • Կազմակերպել ITQC- ի ցիկլերի վերահսկման անկախ փորձարկում SOX-ի շրջանակներում;
 • Ներքին հաշվետվությունների վերահսկման ընդհանուր շրջանակի մշակման եւ պահպանման պատասխանատվության կրում:
 • Ընթացիկ գործընթացների, քաղաքականությունների եւ ընթացակարգերի մշակում եւ շարունակական կատարելագործման ապահովում:

Կրթություն`

 • Բարձրագույն (տեխնիկական կամ կառավարում)

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`

 • ITSM, ITIL իմացություն;
 • Տեխնիկական փաստաթղթերի հետ աշխատելու փորձ;
 • Բիզնես գործընթացների վերլուծության ունակություն;
 • Նախագծերի վարման հիմնական դրույթների իմացություն;
 • Արտաքին և ներքին բաժանորդների հետ համագործակցության ունակություն;
 • Վերլուծություն անցկացնելու հմտություն;
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն:  

Աշխատանքային փորձ`

 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում:      

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ`

 • Ծառայողական բջջային կապ
 • Լիարժեք բժշկական ապահովագրություն

Հաստիքը թափուր է մինչև նոյեմբերի 20, 2018թ։

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով` հետևյալ էլ. փոստի հասցեով` hrm@beeline.am : Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել այն պաշտոնի անվանումը, որի համար դիմում եք: Հարցազրույցին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am: