Կոմերցիոն տնօրինություն

Ուղարկե°ք Ձեր ինքնակենսագրությունը (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով հետևյալ էլ. հասցեով` hrm@beeline.am 

Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

Տնօրինություն`

Մարքեթինգի ծառայություն, Կոմերցիոն տնօրինություն

Առաջիկա 30 օրերի ընթացքում Ձեզանից պահանջվում է՝

 • Հասկանալ մասսայական շուկայի համար տարիֆների մշակման գործընթացը՝ նոր գաղափարի ձևավորումից, ֆինանսական գնահատումից մինչև կոմերցիոն գործարկում և արդյունքների վերլուծություն
 • Վերլուծել բջջային կապի հաճախորդների կարիքները
 • Հասկանալ պրոդուկտի գնագոյացումը՝ օգտագործելով շուկայի և առկա ներքին տվյալները
 • Համագործակցել մարքեթինգի թիմի հետ և հասկանալ բոլոր շահագրգիռ կողմերի նպատակները
 • Վերլուծել ընթացիկ կոմերցիոն և մարքեթինգային ցուցանիշները։

   60-90 օրերի ընթացքում դուք պետք է՝

 • Կառավարեք մասսայական շուկայի բջջային տարիֆների լիարժեք պորտֆոլիոն
 • Մասնակցեք նոր պրոդուկտների կոմերցիոն գործարկմանը
 • Սահմանեք պրոդուկտների գինը՝ հիմք ընդունելով շուկայի վերլուծության արդյունքները
 • Տրամադրեք տեղեկատվություն հաղորդակցությունների կազզման համար
 • Ձևավորեք գործողությունների պլան և ներկայացնեք առաջարկներ՝ սահմանված արդյունքներին հասնելու նպատակով։

Մի փոքր Ձեր մասին.

Մենք փնտրում ենք մեկին, ով ունի՝

 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ մարքեթինգի, վաճառքի, պրոդուկտների մշակման կամ նախագծերի կառավարման ուղղություններում;
 • Բարձրագույն կրթություն Գործարար կառավարման, մարքեթինգի, տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ ԻՏ բնագավառներում;
 • Վերլուծական և կրիտիկական մտածելակերպ;
 • Տվյալների արտացոլման և շնորհանդեսների անցկացման բացառիկ հմտություններ;
 • Կազմակերպչական գերազանց հմտություններ;
 • Ով գերազանց տիրապետում է Microsoft Office (PowerPoint, Excel, Word);
 • Վարժ գիտի հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուները։

Այլ հմտություններ.

 • Հաղորդակցվող և անկեղծ;
 • Անսպառ գաղափարների տեր և հնարամիտ;
 • Թիմի լիարժեք անդամ, համագործակցող։

Մի փոքր այն թիմի մասին, որին պատրաստվում եք միանալ։

Մեր երիտասարդ թիմում աշխատում են արհեստավարժ մասնագետներ՝ մեկ ընդհանուր սկզբունքով․ հասնել նպատակներին և լինել լավագույնը։ Թիմային ոգին և անդամների միջև համագործակցությունը երաշխավորում է բարձր արդյունավետություն և հանդիսանում է նոր գաղափարների կյանքի կոչման գրավականը։ 

Եթե ցանկանում եք կերտել Ձեր մասնագիտական կարիերան մեզ հետ, և դուք ունեք պահանջվող փորձը և հմտությունները, ապա դիմեք մինչև 2018թ․ դեկտեմբերի 20– ը՝ ուղարկելով Ձեր ինքնակենսագրականը hrm@beeline.am էլ․հասցեին։

Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

Տնօրինություն`

Մարքեթինգի ծառայություն, Կոմերցիոն տնօրինություն

  Հիմնական պարտականություններ`

 • Կառավարել և վերահսկել բրենդի ստեղծման, խթանման, տեղեկացվածության և բրենդի հավատարմությունը բարձրացնող բոլոր աշխատանքները;
 • Մասնակցել բրենդի պլանի և ռազմավարության ստեղծման աշխատանքներին, ապահովել բոլոր մարքեթինգային պրոդուկտների համապատասխանությունը բրենդի պահանջներին;
 • Կոորդինացնել մարքեթինգային արշավների գործարկման գործընթացը, մշակել բարձրորակ և արդյունավետ մարքեթինգային նյութեր, որոնք ճշգրտորեն արտացոլում են բրենդի ընդհանուր ռազմավարությունը;
 • Հավաքագրել և վերլուծել տվյալներ՝ շուկայի միտումները, մրցակիցների գործունեությունը և բրենդի թիրախային սպառողների վարքագիծը հասկանալու նպատակով;
 • Բացահայտել բրենդին համահունչ և զարգացման առավելագույն միտումներ ապահովող նոր մարքեթինգային հնարավորություններ;  
 • Համագործակցել արտաքին գործակալությունների հետ և ապահովել սահմանված մարքեթինգային բյուջեի պահանջները;
 • Գնահատել և ներկայացնել հաշվետվություններ հաջողված մարքեթինգային արշավների վերաբերյալ։     

 Կրթություն`

 • Բարձրագույն կրթություն․ մարքեթինգ, մարքեթինգային հաղորդակցություններ, հասարակայնության հետ կապեր, գովազգ  

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`

 • Մարքեթինգի, հաղորդակցությունների, բրենդի հիմունքների իմացություն;
 • Մարքեթինգային ծառայությունների միքսի իմացություն;  
 • Միաժամանակ զանազան նախագծեր ղեկավարելու կարողություններ;
 • Հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ, անկեղծություն;
 • Ստեղածարար և ոչ ստանդարտ մտածողություն;
 • Ժամանակը կառավարելու և առաջնահերթություններ սահմանելու ունակություններ;  
 • Թիմում աշխատելու և համագործակցելու ունակություններ;
 • Գործնական նամակագրություն վարելու, հաշվետվություններ և շնորհանդեսներ պատրաստելու ունակություններ;
 • MS Office գերազանց իմացություն;
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների վարժ իմացություն։                

Աշխատանքային փորձ`

 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ մարքեթինգի, գովազի կամ հաղորդակցությունների ոլորտներում;
 • Աշխատանքային փորձը գովազդային գործակալությունում դիտվում է որպես առավելություն։                

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ`

 • Ծառայողական բջջային կապ
 • Լիարժեք բժշկական ապահովագրություն

Հաստիքը թափուր է մինչև 2018թ․ դեկտեմբերի 15-ը։

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով` հետևյալ էլ. փոստի հասցեով` hrm@beeline.am : Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել այն պաշտոնի անվանումը, որի համար դիմում եք: Հարցազրույցին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

Տնօրինություն`

Վաճառքի և սպասարկման գրասենյակների (ՎևՍԳ) ծառայություն, Կոմերցիոն տնօրինություն

  Հիմնական պարտականություններ`

 • Ընկերության շարժական և ֆիքսված կապի բոլոր արտադրանքների և ծառայությունների վաճառքի իրականացման ապահովում:
 • Վաճառքի պլանի բաշխման ապահովում և դրանց իրականացման վերահսկում:
 • Վաճառքի գրասենյակներում բարձրորակ սպասարկման մատուցման իրականացում:
 • Աշխատակիցների մոտիվացիայի ապահովում արդյունավետության աշխատանքի և վաճառքի բարելավման համար:
 • Առևտրային քաղաքականության արդյունավետության վերլուծություն` ներկայիս գնահատման գործիքներն օգտագործելով:
 • Կրոս-ֆունկցիոնալ համագործակցության իրականացման կոորդինացում:
 • Աշխատակիցների ուսուցման և զարգացման ապահովում:

Կրթություն`

 • Բարձրագույն կրթություն․ մարքեթինգ, մարքեթինգային հաղորդակցություններ, հասարակայնության հետ կապեր, գովազգ  

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`

 • Վաճառքի իրականացման միջոցների և սպառման կառույցի իմացություն;
 • Հաշվապահական հաշվառման հիմունքների,  մերչենդայզինգի և լոգիստիկայի սկզբունքների իմացություն;
 • Բյուջե կազմելու հմտություններ;
 • Պատրաստակամություն շրջիկ բնույթի աշխատանքին;
 • Բանակցություններ վարելու և հաճախորդների հետ աշխատելու հմտություններ;
 • Կոնֆլիկտային իրավիճակներ լուծելու ունակություն;
 • Բարդ իրավիճակներում ինքնուրույն և օպերատիվ որոշումներ ընդունելու ունակություն;
 • Բարձր վերլուծական, կազմակերպչական, ինչպես նաև առաջնորդելու հմտություններ և ունակություններ;
 • Արդյունքի վրա կենտրոնացող;
 • Համոզելու և իր տեսակետը պաշտպանելու կարողություն;
 • Նախաձեռնողականություն և պատասխանատվություն;
 • Թիմ կառուցելու ունակություն;
 • Վարորդական իրավունքի (B, C կար·) առկայություն:
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ՝ Microsoft Office;
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ տիրապետում, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է:         

Աշխատանքային փորձ`

 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ծառայությունների մատուցման և  վաճառքի  ոլորտում;
 • 1 տարվա ղեկավարման աշխատանքային փորձ:        

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ`

 • Ծառայողական բջջային կապ
 • Լիարժեք բժշկական ապահովագրություն

Հաստիքը թափուր է մինչև նոյեմբերի 12, 2018թ։

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով` հետևյալ էլ. փոստի հասցեով` hrm@beeline.am : Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել այն պաշտոնի անվանումը, որի համար դիմում եք: Հարցազրույցին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

Տնօրինություն`

Կորպորատիվ վաճառքի ծառայություն, Կոմերցիոն տնօրինություն

 Հիմնական պարտականություններ`

 • Առկա  կորպորատիվ հաճախորդների հետ համագործակցության ընդլայնում, լրացուցիչ վաճառքի իրականացում;
 • Նոր կորպորատիվ հաճախորդների ներգրավման գործընթացի կազմակերպում;
 • Հաճախորդների հետ երկարաժամկետ համագործակցության կառուցում և կոմերցիոն առաջարկների կազմում;
 • Ընկերության ծառայությունները ներկայացնող շնորհանդեսների նախապատրաստում և անցկացում, պայմանագրերի կնքում, վաճառքի փաստաթղթային ձևակերպում;
 • Անհատական նպատակների իրականացում` ըստ հիմնական ցուցանիշների:

Կրթություն`

 • Բարձրագույն կրթություն 

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`

 • Վաճառքի տեխնոլոգիաների իմացություն;
 • Հեռահաղորդակցության բնագավառի իմացությունը ողջունելի է;
 • Արտաքին հաճախորդների հետ աշխատելու հմտություն;
 • Հաշվետվություններ պատրաստելու և գործնական թղթակցություն վարելու հմտություններ;
 • Բանակցություններ վարելու ունակություններ;
 • Մարդկանց հետ բարդ իրավիճակներում շփվելու կարողություն;
 • Նախաձեռնողականություն և ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություններ;
 • Պատասխանատվության զգացողություն;
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ` MS  Office, Power Point;
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների վարժ իմացություն, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է:     

Աշխատանքային փորձ`

 •  Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում:

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ`

 • Ծառայողական բջջային կապ
 • Լիարժեք բժշկական ապահովագրություն

Հաստիքը թափուր է մինչև համապատասխան թեկնածուի ընտրությունը։

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով` հետևյալ էլ. փոստի հասցեով` hrm@beeline.am : Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել այն պաշտոնի անվանումը, որի համար դիմում եք: Հարցազրույցին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am:

Աշխատանքը ՎԵՈՆ-ում ենթադրում է ունենալ գործարար էթիկայի բարձր մակարդակ, պահպանել մեր իրավական  պահանջները, ընկերության արժեքները և մեր Վարքագծի կանոնագրքի, ներքին քաղաքականությունների ու  ընթացակարգերի  պահանջները։ Մեր նորարարության և առաջինը լինելու ոգին արտացոլված է մեր հիմնական արժեքներում՝ լինել հաճախորդին նվիրված, նախաձեռնող, նորարար, համագործակցող և ազնիվ։ Ազնվությունը պահանջում է գործել էթիկայի պահանջներին համաձայն, բարեխիղճ և անկեղծ։

Տնօրինություն`

 Վաճառքի և սպասարկման գրասենյակների ծառայություն, Կոմերցիոն տնօրինություն

Հիմնական պարտականություններ`

 • Հաճախորդների որակյալ և բարձրակարգ սպասարկում:
 • Ակտիվ մասնակցության ցուցաբերում Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների և ապրանքների վաճառքի գործընթացներին:
 • Գումարային միջոցների գործընթացների իրականացում և անհրաժեշտ փաստաթղթերի վարում:
 • Տվյալ ուղղության բոլոր գործընթացների, ընթացակարգերի և աշխատանքային հրահանգների կատարման ապահովում:
 • Հաճախորդների սարքավորումների կարգավորման իրականացում  GPRS և 3G տեխնոլոգիաներով գործող ծառայությունների կիրառման համար:
 • Ճիշտ ժամկետներում հաշվետվությունների պատրաստում և տրամադրում:

Կրթություն`

 • Բարձրագույն կրթություն

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`

 • Բջջային կապի շուկայի բազային գիտելիքներ;
 • Վաճառքի հիմնական սկզբունքների իմացություն;
 • Ակտիվ վաճառքի հմտություններ;
 • Սպասարկման և բանակցությունների վարման հմտություններ;
 • Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու կարողություն;
 • Հաղորդակցվելու և կոնֆլիկտային իրավիճակներում մարդկանց հետ շփվելու ունակություն;
 • Արդյունքների վրա կողմնորոշվող;
 • Թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Ճշգրտության և պատասխանատվության հմտություններ;
 • Սովորելու պատրաստակամություն;
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ՝ Microsoft Office;
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ տիրապետում, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է:    

Աշխատանքային փորձ`

 • Ցանկալի է առնվազն  1 տարվա աշխատանքային փորձ վաճառքի և սպասարկման ոլորտում:

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ`

 • Ծառայողական բջջային կապ
 • Լիարժեք բժշկական ապահովագրություն

Հաստիքը թափուր է մինչև համապատասխան թեկնածուի ընտրությունը։

Հաստիքը թափուր է մինչև համապատասխան թեկնածուի ընտրությունը։

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրական hrm@beeline.am էլ․ հասցեին կամ անցնել վիդեոհարցազրույց հետևյալ հղումով՝ https://vcv.ru/respond/cbejzjghb/

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am: